Elektrikar-Praha.cz - NONSTOP elektrikáři, zedníci a instalatéři

Elektrikář Praha - NONSTOP elektrikáři, zedníci a instalatéři

Služba Elektrikář Praha - NONSTOP 24 hod. na telefonu 723 648 967

PRINCIP REGULAČNÍCH SOUPRAV ETATHERM

V každém objektu lze zpravidla nalézt místnosti, které nejsou využívány po celý den. Také potřebné teploty místností v průběhu dne bývají rozdílné - podle způsobu jejich využívání.

Tyto rozdílné požadavky na jedinou otopnou soustavu řeší systémy známé pod označením IRC - INDIVIDUAL ROOM CONTROL, které zabezpečují programově řízené vytápění jednotlivých místností podle individuálních požadavků.

Příkladem může být rodinný domek, kde je ráno třeba přitopit v ložnici (na vstávání), kuchyni a jídelně (na snídani) a pak je možný celkový teplotní útlum, protože všichni obyvatelé odcházejí do zaměstnání.

Odpoledne se vytápí na příjemnou teplotu obývací pokoj, k večeru se přidá kuchyně a jídelna. Před spaním se zvýší teplota v koupelně (večerní hygiena) a podle potřeby a zvyku také v ložnici.

Ostatní nevyužívané místnosti mají zařazen vhodný (a zpravidla různý) teplotní útlum.

Jiným příkladem jsou objekty s víceméně pevnou pracovní dobou nebo rozvrhem - administrativní objekty, školy, školky, výrobní provozy atd. Zde je možno vytápět přesně podle stanovených regulí.

Zvláštním příkladem jsou hotely, penziony a rekreační chaty, které jsou obsazovány různě - podle aktuálního počtu návštěvníků. Zde se s výhodou využívá centrálního řízení personálním počítačem (v recepci).

Všechny uvedené případy a mnoho dalších řeší regulační souprava ETATHERM. Součástí regulačního procesu je samozřejmě také měření skutečných teplot v místnostech; regulace tedy zohledňuje i cizí tepelné vlivy jakými jsou: oslunění, teplo uvolňované v kuchyni při vaření, teplo uvolňované přítomností osob nebo provozem různých zařízení. Regulace také částečně kompenzuje nevhodně navržené tepelné rozvody, výkony otopných těles či různě účinné tepelné izolace budov.

Princip činnosti souprav

V řídicí jednotce si uživatel naprogramuje teplotní režimy jednotlivých místností.

Pro každou místnost a každý den v týdnu je možno sestavit program sestávající až z osmi různých časových úseků s různými teplotami.

Časové úseky je možné nastavovat s rozlišením 15 minut a teploty s rozlišením 1°C v rozsahu 6 ÷ 35°C. K dispozici jsou i jiné režimy (operativní změny, udržovací režimy pro zimní dovolenou atd.).

Řídicí jednotka opakovaně (v cyklu 4 minut) vysílá na koncové členy (elektronické hlavice nebo koncové moduly) informace o aktuálních teplotách. Koncový člen tuto informaci přijme, srovná ji s údajem vlastního čidla prostorové teploty (které je součástí hlavice, ale může být také montováno odděleně) a podle vyhodnocené odchylky rozhodne o regulačním zásahu, který případně vzápětí provede.

U teplovodních systémů se jedná o plynulé přivírání či otevírání radiátorového ventilu, u elektrických topidel o sepnutí či rozepnutí relé (umístěné v instalační krabici zpravidla poblíž topidla). Po dalších čtyřech minutách přichází z řídicí jednotky ke koncovému členu aktualizovaná (pokud nedošlo ke změně programu tak stejná) požadovaná teplota a celý děj se opakuje.

Řídicí jednotka může též vysláním speciálního dotazu zjistit skutečnou teplotu na dané adrese a zobrazit ji na displeji, případně využít k jiným činnostem.